Jens Chr. Vestergaard

CV: Jeg er autodidakt maler og tegner og arbejder intuitivt. Fattede interesse for tegning under et højskoleophold i 1987. Droppede universitet og har siden 1996 levet af og med malerierne. Mytologien og symbolernes verden har altid haft min store interesse. Myter og symbolske fortællinger er ofte en igangsættende faktor, ansatsen og anledningen til et eller flere billeder. Jeg mener, at et billede ligesom en myte er et symbol på et bagvedliggende mønster. Et mønster, hvori vi spejler noget i os selv. Både som udøver og som betragter. Billedsproget træder i karakter, der hvor det verbale sprog slipper op.

 

De hundrede historiers land ©
Af Kirsten-Marie Hedeland, kunstanmelder

Jens Christian Vestergaard bruger kunsten og det at kunne udtrykke sig kreativt som en slags livsoprydning, hvor den mentale bagage transformeres til et sprog, hvor ord er overflødige. Han er tro mod det han føler og bruger det, der har gjort indtryk på ham, uden at gå på kompromis med sit inderste. Det er indre billeder, ord, følelser og stemninger som passerer igennem ham uden filter. Det at han sætter sig selv i denne åbne nydelsesstund, som vokser sig større og større efterhånden som han fordyber sig i processen og opnår en form for meditativ tilstand, gør noget rigtig godt for hans billeder, hvor der opleves en speciel spænding imellem forskelligheder og samling og modsatrettede elementer, som bringer balance i motivet.

Mellem himmel og jord

At træde ind i Jens Christian Vestergaards koloristiske billedunivers, er som at åbne porten til en helt anden verden fyldt med sensitivitet, dynamik, organiske former, åbninger og afgrænsninger. Han benytter sig af mange delelementer; buer, stier, porte, portaler, vand, huse og personskikkelser. Babelstårnet og Jakobsstigen er ofte antydet og har et jordisk perspektiv pegende nedefra og op, som et symbol på valget mellem to veje. Selvom bibelhistorien og den græske mytologi ofte ubevidst dukker op i hans motivverden, kan man ikke konkret sige at inspirationen stammer derfra. Det er som om han bevæger sig rundt i de hundrede historiers land i mellemrummet mellem himmel og jord, hvor man langsomt, men sikkert, bliver inddraget i fortællingerne og kan lade roen sænke sig og bare opleve, hvad der åbenbarer sig i det der er en anden og anderledes måde at få lov til at anskue livet på.

En indre rejse

Der er et rigtig godt lys i Jens Christian Vestergaards billeder. De klare harmoniske farver komplimenterer hinanden og bruger hinanden til at trække op, trække tilbage og fremhæve vigtige fragmenter i billedet. Der er en god dybde og mange indgange ind i maleriet og der er flere forskellige rum, at bevæge sig rundt i. Såvel som vi visuelt bliver ledt på vandring rundt på lærredet, så er det ligeså meget en indre rejse som det er en rejse i tid og rum. Jens Christian Vestergaard er god til at skubbe sig selv ud på ukendt grund, hvor der alligevel opleves en genkendelighed om end den er i forskydning i form af brudstykker fra fortidens erindringer og fremtidens drømme. Minder og hjertestykker bliver sat sammen et andet sted, i et andet rum og i et andet liv.

Magien i hans billeder sker lige der, hvor han lader den indre styring bestemme og med intuition bearbejder ydre påvirkninger væk. Det er en interessant oplevelse, der sætter tanker i gang, når man træder ind i Jens Christian Vestergaards sansende og fortællende billedverden.

Kunstværker