Wood by Ruskjær

Bag Wood by RUSKJÆR står Jonas Hørup Ruskjær der er historiker, søn af en snedker og passioneret omkring træhåndværkets mange muligheder. Jonas’ lille enkeltmandsvirksomhed er beliggende i det naturskønne Svejbæk uden for Silkeborg.

”Inspirationen til mine figurer finder jeg i det nære, det naturlige og i ting jeg finder fascinerende. Omdrejningspunktet er i vid udstrækning flyvning og naturen, hvor mit første design ’Solsorten’ har udspring i disse temaer. Netop denne fugl er noget jeg forbinder med Danmark og især den danske sommer”.

Op gennem hele Jonas’ opvækst har forskellige former for træhåndværk været et fast element, og drivkraften bag virksomheden skal særligt findes i et brændende ønske om at skabe flotte, dekorative trævarer, som folk bliver glade for.

Alt drejearbejde samt finish er lavet i hånden. Dette sætter nogle produktionsmæssige begrænsninger, men er samtidig med til at give figurerne nogle unikke træk. Til trods for at produkterne bliver lavet i hånden, er der sat meget høje standarder for at levere ensartede produkter af høj kvalitet.

I dag forholder en lang række producenter og forbrugere sig aktivt til den stigende miljøbelastning. Det gør Jonas også ved at arbejde med en upcycling-filosofi.

Upcycling kan betegnes som: “Opkvalificerende genbrug, hvor det i bund og grund handler om at tilføje ny værdi til en ting, som andre anser for affald”.

Denne forklaring sætter ganske fint rammen for den tilgang og den holdning, som Jonas arbejder ud fra.

Helt specifikt handler det om, at han anvender træ, der er afskæringer og derfor restprodukter fra andre produktionsvirksomheder. Det kasserede overskuds-træ får nyt liv og bliver til brugskunst til glæde for andre.